Tân Lộc Đỉnh Ký 2014
Tải Phim
Tân Lộc Đỉnh Ký - The Deer and the Cauldron 2014 LT

Fixed audio 1-10 !!

HDTV

Tap 1: http://subyshare.com/ay0ayecs3bfz

Tap 2: http://subyshare.com/qr7aryps3ky0

Tap 3: http://subyshare.com/az7mzkb4k8nn

Tap 4: http://subyshare.com/iyob168z90ft

Tap 5: http://subyshare.com/kgvgp26dvrlw

Tap 6: http://subyshare.com/174n0cy63djh

Tap 7: http://subyshare.com/rv8ngbvulz5w

Tap 8: http://subyshare.com/b29uyqmgmw2w

Tap 9: http://subyshare.com/rxs1t36t0g1i

Tap 10: http://subyshare.com/sljvoracf6bt

Tap 11: http://subyshare.com/h50mrqqviawa

Tap 12: http://subyshare.com/3ywfc6vfoj9j

Tap 13: http://subyshare.com/ssdvykyhzn1a

Tap 14: http://subyshare.com/hls8mmdzngoc

Tap 15: http://subyshare.com/9nk5t42yhsoy

Tap 16: http://subyshare.com/rteog7luavkx

Tap 17: http://subyshare.com/8w3x7ekkpg9l

Tap 18: http://subyshare.com/posvopwjhjyw

Tap 19:http://subyshare.com/pj4yzplc8cka Fixed

Tap 20: http://subyshare.com/7suu2hxymsmg

Tap 21: http://subyshare.com/oz6z50l29nw2

Tap 22: http://subyshare.com/f7wb54zopd4b

Tap 23: http://subyshare.com/vz10fol0iwva

Tap 24: http://subyshare.com/jyavbmu23soc

Tap 25: http://subyshare.com/h2qidzloabid

Tap 26: http://subyshare.com/eh6s0uqjw0uv

Tap 27: http://subyshare.com/m32g63ldaxsx

Tap 28: http://subyshare.com/be9m1j58ndo7

Tap 29: http://subyshare.com/catkw2xzrnsx

Tap 30: http://subyshare.com/sm0fjhyv02i3

Tap 31: http://subyshare.com/zlvhovwbt3do

Tap 32: http://subyshare.com/i12sy92g3xfh

Tap 33: http://subyshare.com/vq96u2030dfx

Tap 34: http://subyshare.com/or3nbvfa3pwo

Tap 35: http://subyshare.com/kgj09sacf975

Tap 36: http://subyshare.com/ihk4t886nyt0

Tap 37: http://subyshare.com/42litpv9p16g

Tap 38: http://subyshare.com/zeqzhffhh621

Tap 39: http://subyshare.com/502s9kvcpb2b

Tap 40: http://subyshare.com/vrpverqxhsmy

Tap 41: http://subyshare.com/pz1yolu04pfa

Tap 42: http://subyshare.com/zhk7cfgtkr7r

Tap 43: http://subyshare.com/a0stv43mtitx

Tap 44: http://subyshare.com/lt525x68rdu4

Tap 45: http://subyshare.com/alk9i0aqdez7

Tap 46: http://subyshare.com/9xy9yjl732mj

Tap 47: http://subyshare.com/46m9p8o9uflj

Tap 48: http://subyshare.com/mr9l18cgw5t1

Tap 49: http://subyshare.com/u4gqg7gnr8ut

Tap 50End: http://subyshare.com/j9ssty4dn0a3

HD720p MKV

Tap 1: http://subyshare.com/zpx8r90mhzae

Tap 2: http://subyshare.com/x0ok05mx41b2

Tap 3: http://subyshare.com/wznx0xvnys3x

Tap 4: http://subyshare.com/pamdaz44hnvq

Tap 5: http://subyshare.com/pq7a2jcbhb3a

Tap 6: http://subyshare.com/4azqqvyxmqex

Tap 7: http://subyshare.com/hjnz4kn44crg

Tap 8: http://subyshare.com/s1tjres0j1u2

Tap 9: http://subyshare.com/t5hlsq1d1g2f

Tap 10: http://subyshare.com/kwdjreryw3qf

Tap 11: http://subyshare.com/grdww7hu8qww

Tap 12: http://subyshare.com/b8js5v8tjf2f

Tap 13: http://subyshare.com/o38taeviye2q

Tap 14: http://subyshare.com/r3nbe9ytx52h

Tap 15: http://subyshare.com/kgk7yljfmz5y

Tap 16: http://subyshare.com/87ijuryezqx9

Tap 17: http://subyshare.com/f2c32min3uq4

Tap 18: http://subyshare.com/jpgdwqinro9n

Tap 19: http://subyshare.com/plxt4ophzk0o Fixed

Tap 20: http://subyshare.com/zw7m1rjl4t0q

Tap 21: http://subyshare.com/2568xzdoqoy1

Tap 22: http://subyshare.com/awpgrteormbr

Tap 23: http://subyshare.com/mpvdbfyi0ehy

Tap 24: http://subyshare.com/ctifwaa3ogaw

Tap 25: http://subyshare.com/8cs7ozk0p298

Tap 26: http://subyshare.com/tmvzska39hy1

Tap 27: http://subyshare.com/i3jbmpp14crq

Tap 28: http://subyshare.com/9xpry31p306q

Tap 29: http://subyshare.com/3hera0tur6l2

Tap 30: http://subyshare.com/8nkulmbd5jhr

Tap 31: http://subyshare.com/5qhil56tceeg

Tap 32: http://subyshare.com/5jdd9wsycay7

Tap 33: http://subyshare.com/vkjclmrzglmu

Tap 34: http://subyshare.com/btyiekr0bmb7

Tap 35: http://subyshare.com/f0jzelo58mc4

Tap 36: http://subyshare.com/7w95k8kgkx7t

Tap 37: http://subyshare.com/2viyq4fmp4y0

Tap 38: http://subyshare.com/2qdckcnurev1

Tap 39: http://subyshare.com/dubz72h4jqlq

Tap 40: http://subyshare.com/etnvvpdwy0t6

Tap 41: http://subyshare.com/6mymejaqgbdc

Tap 42: http://subyshare.com/kjwhjt8xnx8z

Tap 43: http://subyshare.com/vb2p4qzi8caz

Tap 44: http://subyshare.com/3hnnai5yxr6i

Tap 45: http://subyshare.com/s6w1xjeldxpi

Tap 46: http://subyshare.com/fy0bfwan8rh0

Tap 47: http://subyshare.com/9qcoactzfo75

Tap 48: http://subyshare.com/m67f2bl19k4s

Tap 49: http://subyshare.com/armmgrzmxhig

Tap 50End: http://subyshare.com/51tnvudrt85e